OM KURSERNA

När man tecknar och målar lär man sig att se.

Om man koncentrerat iakttar saker och ting upptäcker man att de inte ser ut som man förut trodde. Inte heller som man tycker att man minns dem. Verkligheten öppnar sig på ett överraskande sätt.

Innan man börjar måla eller teckna har man ofta en idé om hur naturen är beskaffad. Efter hand och under arbetets gång förändras ens inställning till verkligheten. Man prövar sig fram till något som ska motsvara det man ser. Och man ser sig förundrad omkring med nya ögon, därför att det man målat eller tecknat bildar en egen verklighet. Man kan säga att den existerar parallellt med den som är möjlig att iaktta.

På Lövkullen arbetar man tillsammans med en grupp människor, eller kollegor, som stimulerar varandra genom att göra och göra om och sedan samtala om vad man gör.

Arbetet leds av en erfaren lärare som utgår från varje elevs situation och nivå. Läraren handleder och samtalar.

Grus och sand, plus cement och vatten blir betong.

Det är ett material med en lång historia. Pantheon i Rom, med en takkupol på 45 meter i diameter, uppfördes omkring 120 e Kr, och står kvar än idag. Det säger något om betongens viktigaste egenskaper: beständighet och hållbarhet.

Betong är mycket funktionsduglig och används vid alla slags byggnadsarbeten, till broar, dammar och vägar. På Lövkullen arbetar vi förstås i mindre format, och prövar oss fram. Formen som betongen ska gjutas i kan vara hög eller låg, kvadratisk, oval eller rund. Vi undersöker proportioner, vilka som fungerar fint ihop och vilka som inte gör det. Variationsmöjligheterna är i stort sett oändliga.

Att gjuta i betong hemma är meckigt och slabbigt. I ateljén på Lövkullen finns det svängrum. Gott om plats att prova sig fram och att experimentera. Ska det bli ett litet runt fat eller en bordsskiva? En kruka i fin, slät betong eller en med grövre yta? Betongen kan också färgas och är ett utmärkt underlag för mosaiker.

På Lövkullen kan man röra sig fritt mellan ateljén och gården utanför. Vi arbetar i grupp för gemenskapens och samtalens skull. Man kan jämföra idéer och resultat och hjälpas åt. I en grupp blir inspirationen större.

Scroll to Top