OM KURSERNA

När man tecknar och målar lär man sig att se.

Om man koncentrerat iakttar saker och ting upptäcker man att de inte ser ut som man förut trodde. Inte heller som man tycker att man minns dem. Verkligheten öppnar sig på ett överraskande sätt.

Innan man börjar måla eller teckna har man ofta en idé om hur naturen är beskaffad. Efter hand och under arbetets gång förändras ens inställning till verkligheten. Man prövar sig fram till något som ska motsvara det man ser. Och man ser sig förundrad omkring med nya ögon, därför att det man målat eller tecknat bildar en egen verklighet. Man kan säga att den existerar parallellt med den som är möjlig att iaktta.

På Lövkullen arbetar man tillsammans med en grupp människor, eller kollegor, som stimulerar varandra genom att göra och göra om och sedan samtala om vad man gör.

Arbetet leds av en erfaren lärare som utgår från varje elevs situation och nivå. Läraren handleder och samtalar.

Rulla till toppen