OM OSS

Lövkullen-Österlen

Lövkullen-Österlen

Ett stort bostadshus i sten med två ganska fallfärdiga lador, vackert beläget mot en böljande horisont. Miljoner vallmo och en annan blåklint blommade överallt.
Så såg det ut första gången vi kom till Lövkullen-Österlen.
Vi träffades i Stockholm, Susanna från Skåne och Bo från Västergötland.
Vi tillbringade mycket tid i Skåne på somrarna och så småningom infann sig tanken på en egen gård, någonstans på Österlen.
Den första tiden var vi på gården om somrarna och gav kurser i Branetevik och Ravlunda. Sedan några år tillbaka har vi flyttat hela kurs verksamheten hit,
till ateljén på Lövkullen.

Susanna och Bo

Bo Wetteryd

Född 1951 och uppvuxen i Lidköping.
Flyttade till Stockholm på sjuttiotalet och utbildade sig på Gerleborgsskolan och Konsthögskolan.
Hade sin första separatutställning 1983 på Galerie Blanche, Stockholm.
Har parallellt med konstnärskapet varit lärare vid Gerleborgsskolan i Bohuslän och Stockholm, Ölands Folkhögskola, KTH och Nordiska konstskolan.
Driver sedan 2004 kurser i egen regi och föreläser om konst och konstteori.

Susanna Gunnarson

Född 1959 och uppvuxen i Lund.
Flyttade till Stockholm på åttiotalet och utbildade sig på Gerleborgsskolan och Konstfack/Måleri.
Hade sin första separatutställning 1996 på Galleri Svenska Bilder, Stockholm.
Har vid sidan om konstnärskapet arbetat som lärare vid Ölands folkhögskola och Gerlesborgsskolan i Bohuslän.
Lärarexamen och arbetslivserfarenhet från gymnasiet och grundskolan.
Driver sedan 2004 kurser i egen regi.