OM OSS

Lövkullen

Lövkullen

Ett stort bostadshus i sten med två ganska fallfärdiga lador, vackert beläget mot en böljande horisont. Miljoner vallmo och en annan blåklint blommade överallt.
Så såg det ut första gången vi kom till Lövkullen.
Vi träffades i Stockholm, Susanna från Skåne och Bo från Västergötland.
Vi tillbringade mycket tid i Skåne på somrarna och så småningom infann sig tanken på en egen gård, någonstans på Österlen.
Den första tiden var vi på gården om somrarna och gav kurser i Branetevik och Ravlunda. Sedan några år tillbaka har vi flyttat hela kurs verksamheten hit,
till ateljén på Lövkullen.

Bo & Susanna

Bo Wetteryd

Född 1951 och uppvuxen i Lidköping.
Flyttade till Stockholm på sjuttiotalet och utbildade sig på Gerleborgsskolan och Konsthögskolan.
Hade sin första separatutställning 1983 på Galerie Blanche, Stockholm.
Har parallellt med konstnärskapet varit lärare vid Gerleborgsskolan i Bohuslän och Stockholm, Ölands Folkhögskola, KTH och Nordiska konstskolan.
Driver sedan 2004 kurser i egen regi och föreläser om konst och konstteori.

Susanna Gunnarson

Född 1959 och uppvuxen i Lund.
Flyttade till Stockholm på åttiotalet och utbildade sig på Gerleborgsskolan och Konstfack/Måleri.
Hade sin första separatutställning 1996 på Galleri Svenska Bilder, Stockholm.
Har vid sidan om konstnärskapet arbetat som lärare vid Ölands folkhögskola och Gerlesborgsskolan i Bohuslän.
Lärarexamen och arbetslivserfarenhet från gymnasiet och grundskolan.
Driver sedan 2004 kurser i egen regi.