Aktuella kurser 2019

På Facebook kan du följa Lövkullens målarskola på Österlen:

Lövkullen Österlen
Lövkullen Österlen
Lövkullen Österlen
Förbereder inför dagens workshop. Snart kommer12 målningssugna kvinnor.
#måla #workshop #österlen #möhippa

Lövkullens målarskola på Österlen

På Lövkullens målarskola arbetar vi tillsammans med en grupp människor, eller kollegor, som stimulerar varandra genom att göra och göra om och sedan samtala om vad man gör.

Arbetet leds av erfarna lärare som utgår från varje elevs situation och nivå. Läraren handleder och samtalar.

Här på Lövkullen kan man röra sig fritt mellan ateljén och gården utanför. Vi arbetar i grupp för gemenskapens och samtalens skull. Man kan jämföra idéer och resultat och hjälpas åt. I en grupp blir inspirationen större.

Kontakta oss för mer information om Lövkullens målarskola på Österlen!