Målarskola grundläggande utbildning

Lövkullens Målarskola är en fördjupande utbildning strävar efter att utveckla ditt individuella seende och din känsla för färg och form. Skolan innehåller fyra möten fördelade över ett halvår. Vi talar om konst och konstnärsliv och lär hur man arbetar självständigt och driver ett eget konstnärskap. Stor vikt läggs vid varje elevs individuella utveckling.

Tanken är att ge kontinuitet och skapa ett socialt nätverk. Kursen fokuserar på det visuella och behandlar: färg, teckning, bildbyggnad och abstraktion. Vid varje period koncentrerar vi undervisningen och samtalen till det aktuella ämnet. Sista mötet avslutar vi med att gemensamt titta på och reflektera över de arbeten som gjorts under det gångna året.

Kursen startar i april 2020 och avslutas i september 2020. Undervisning sker i ateljén på Lövkullen mellan kl. 9.00 -16.00 varje dag. För att skapa intensitet ges uppgifter att arbeta med hemma. Uppgifterna gås igenom gemensamt vid följande möte.

Du använder ditt egna valfria arbetsmaterial.
Kursen innehåller totalt 14 arbetsdagar och tar emot högst tio deltagare.
Hemlagad lunch serveras alla dagar.
Vi samarbetar med vandrarhem om du önskar boende.
Om du har frågor, ring eller mejla oss gärna. KONTAKT

Lärare: Bo Wetteryd

Kursavgift för Målarskola – grundläggande : 12.600 kr

Anmälan